add_action( 'after_setup_theme', 'woocommerce_support' ); function woocommerce_support() { add_theme_support( 'woocommerce' ); } مثبت اندیشی | سایت پرنس دیتا
خانه / موفقیت / مثبت اندیشی

مثبت اندیشی

حلقه گم شده قانون جذب

تا به حال شده که از خودتان بپرسید ، چرا قانون جذب برای بعضی ها عمل میکند و در زندگی عده ای دیگر بی تاثیر است ؟ شاید خود شما هم از جمله کسانی باشید که همه ی تلاش خود را کرده اید که قانون جذب را در زندگیتان عملی …

ادامه نوشته »

مسئولیت زندگیت را بپذیر

اکثر  آدم ها شرایط محیطی و اطرافیان را دلیل شکست ها و ناکامی های خود می دانند و اغلب تقصیر را در وهله ی اول به گردن والدین خود می اندازند و بعد سایر اطرافیان را مقصر می دانند . اگر در شغلشان موفق نباشند ، رئیس و همکاران خود …

ادامه نوشته »

تکنیکی برای رهایی از افکار منفی

 افکار شما احساساتتان را به وجود می آورد و هر احساسی که داشته باشید ، آینده ی شما برطبق آن حس خاص شکل خواهد گرفت . در واقع این احساسات شما هستند که زندگی تان را می سازند . اگر افکار مثبت و سازنده را در ذهن خود بپرورانید ، …

ادامه نوشته »

معجزه ی خویشتن دوستی

اگر خواستار ثروت و مکنت هستید ، اگر می خواهید همواره سلامت باشید ، اگر دوست دارید که در شغل و حرفه ی خود ارتقای مقام پیدا کنید ، اگر می خواهید روابطی عاشقانه داشته باشید و به طور کلی اگر طالب موفقیت در تمامی جنبه های زندگی هستید ، …

ادامه نوشته »

کلیدهای موفقیت

رسیدن به موفقیت نهایت آرزوی هر کسی است و این امر مستلزم رعایت یک سری اصول و قوانین می باشد . در این پست برآن شدیم که تعدادی از شاه کلیدهای موفقیت را با شما در میان بگذاریم تا با دانستن این اصول مسیر موفقیت را با خیالی آسوده بپیمایید …

ادامه نوشته »

پاک سازی باورهای مخرب

همان طور که در بحث نظام باورها اشاره شد ، زندگی انسان ها حاصل افکار روزانه ی آن هاست .اندیشه های که به ذهن شما می رسد از نظام باورهایتان دستور می گیرد . شما هر آنچه را که باور کنید به وقوع می پیوندد و خلق می شود ، …

ادامه نوشته »

کشف باورهای مخرب

سایت پرنس دیتا

در ضمیر ناخودآگاهتان باورهای شما بایگانی شده و نظام باورها را می سازد . هر فکری که به ذهن شما می رسد از یک باور منشا می گیرید . افکار منفی ناشی از باورهای منفی هستند و افکار مثبت برخاسته از باورهای مثبت می باشند . برای این که بتوانید …

ادامه نوشته »