add_action( 'after_setup_theme', 'woocommerce_support' ); function woocommerce_support() { add_theme_support( 'woocommerce' ); } سایت پرنس دیتا | آموزش علم موفقیت - Part 5

راز ثروتمند شدن

سایت پرنس دیتا

راز ثروتمند شدن این نیست که به سختی کار و فعالیت داشته باشید ، یا اینکه کمتر خرج کنید و پولتان را برای روز مبادا پس انداز کنید. برای ثروتمند شدن باید ذهنی ثروتمند داشته باشید . باید باور کنید که خداوند متعال دوست دارد که شما ثروتمند و قدرتمند …

ادامه نوشته »

قانون جذب

سایت پرنس دیتا

قانون جذب چیست ؟ تعریف قانون جذب به بیان ساده این است که در زندگی همان چیزی را جذب میکنی که توجه و احساست را به آن معطوف می کنی. شما همواره در حال ارتعاش به کائنات هستید. درواقع هر فکری امواجی را به جهان هستی ارسال می کند. افکار …

ادامه نوشته »

اعجاز دعا

سایت پرنس دیتا

قدمت دعا و نیایش تاریخ گواه آن است که انسان همیشه دعا کرده است. حتی انسان های نخستین هم برای تامین غذا دست به دعا بر می داشتند. بسیاری از مردم در قدرت دعا دچار شک هستند، به این علت که ذات خداوند را درک نمی کنند. وقتی به این …

ادامه نوشته »